Disclaimer

De informatie en het aanbod informatieproducten op de websites wordt door By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de pagina’s van By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie zijn links naar andere websites en interne links opgenomen. Alle informatie op de website en in de producten zijn vrijblijvend, zodat aan de inhoud en de links op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan zonder toestemming om de informatie te kopiëren of openbaar te maken zonder toestemming.

Via onze website is het mogelijk om te reageren op artikelen, indien je daar gebruik van maakt worden jouw gegevens NOOIT met derden gedeeld, By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie zelf, hecht waarde aan jouw privacy!

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. Niets kan je arts of een andere zorgverlener vervangen. Je moet ook overleggen met jouw arts, of zorgverstrekker wanneer je gezondheidsklachten hebt.

De adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met uw huisarts/specialist. Stop nooit zomaar met medicijnen. Het gebruik van supplementen kan het gebruik van medicijnen verstoren. Gebruik altijd uw verstand en eventueel een second opinion alvorens wijzigingen toe te passen in uw voedingspatroon en/of levenswijze. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofd en van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Op de pagina’s van By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie zijn links naar andere websites en interne links opgenomen. Alle informatie op de website en in de producten zijn vrijblijvend, zodat aan de inhoud en de links op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Betaling

Na iedere losse sessie of behandeling dient de cliënt na afloop, contant of per pin het verschuldigde bedrag van de afgenomen dienst te voldoen. Bij aanmelding van een coach- therapie traject ontvangt de client vooraf een factuur. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen vooraf aan de start van het traject te worden voldaan per bank. Indien betaling na herinnering uitblijft, zal het overgedragen worden aan een incassobureau.

 Het volgen van een intakegesprek is gratis mits er een coaching traject wordt afgenomen. Indien er geen samenwerking volgt bedraagt de investering van het intakegesprek € 90,- Inclusief 21% btw. De meest actuele tarieven van By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie zijn vermeld op https://bycorlinda.nl/tarieven/.

 

 Cliënt heeft kennisgenomen van de Privacyverklaring en geeft door het ondertekenen van een coach – behandelingsovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in een cliëntendossier ten behoeve van de facturatie en conform de informatieplicht van de AVG.

Bij aanmelding van een coaching traject, massage of workshop of aanschaf van een fysiek product wordt de cliënt gewezen op de algemene voorwaarden en gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Psychodynamische therapiesessies worden door een groot aantal zorgverzekeraars voor een gedeelte vergoedt vanuit een aanvullende verzekering. Het kan voorkomen dat sommige zorgverzekeraars telefonische (of e-mail) consulten niet vergoeden. Workshops, fysieke producten en coaching sessies worden niet vergoedt door zorgverzekeraars.

Klachten

Ben je als cliënt onverhoopt niet tevreden? By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie stelt het op prijs om eerst samen naar een oplossing te kijken.

In geval van een geschil kunnen cliënten dit kenbaar maken door contact op te nemen met By Corlinda Vrijerleven stress & emotieregulatie middels het contactformulier. De cliënt krijgt binnen 24 uur een reactie en informatie wat er verder met de klacht zal gebeuren.

​“Ik val als CAT- therapeut onder Wkkgz-klacht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie om mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT- beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/